הרצאות מפי אביטל סובאעי:

דוברים נוספים באירוע ביקור מקצועי בעיריית תל אביב - חדשנות וניהול ידע בארגון

Open Accessibilty Menu